Rekolekcje Ognia 2017

ul. gen. Józefa Hallera, 10 07-410 Ostrołęka, Polska
Wskazówki dojazdu

Z apraszamy Was serdecznie na „REKOLEKCJE OGNIA” z Ojciem Johnem Bashoborą, które będą przede wszystkim poświęcone „Wyzwalaniu człowieka z uzależnień i nałogów”.

Korzyści duchowe, jakie spodziewamy się, że odniosą uczestnicy „Rekolekcji Ognia” płyną wprost z darów Ducha Świętego, opisanych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Warto zauważyć, że dary Ducha Świętego, które stanowią fundament sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej – są w pewien sposób tożsame z darami o które proszą uzależnieni, ich rodziny oraz bliscy

Jako organizatorzy będziemy więc modlić się o to, aby uczestnicy naszych rekolekcji doznali w sobie odnowienia takich darów Ducha Świętego jak: mądrość, rozum, umiejętność, pobożność, męstwo, dar rady, bojaźń boża. Wszystko po to, aby tu na ziemi godzili się z tym czego nie mogą zmienić, mieli odwagę aby zmieniać to co mogą zmienić i cieszyli się darem mądrości, aby odróżniać jedno od drugiego. Amen 🙂

Organizatorem Rekolekcji jest: Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
Kierowane są one: do wszystkich.
Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.
Prowadzący: Ojciec John Bashobora.
ZAPISY: TUTAJ